Usługi skanowania modeli diagnostycznych

Dlaczego elektroniczna dokumentacja medyczna może oszczędzić czas i pieniądze?

 

Fizyczne modele diagnostyczne są dziś nieodłącznym rekwizytem towarzyszącym wykonywaniu zawodu stomatologa i ortodonty. Rozpoczynając leczenie lekarz wykonuje wycisk uzębienia pacjenta służący w dalszej kolejności do wytworzenia fizycznego modelu diagnostycznego, który stanowi informację o stanie pacjenta przed podjęciem leczenia. Modele te należy przechowywać przez następne 20 lat zgodnie z zapisami Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2011.277.1634 j.t.) jak również Ustawy o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta (Dz.U.2012.159 j.t.).

Poniżej prezentujemy dokumenty, które precyzują interpretację modeli gipsowych oraz cyfrowych w odniesieniu jako dokumentacji medycznej. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w nich zawartymi. Najbardziej istotny wniosek płynący z tych dokumentów jest następujący:

Modele fizyczne nie stanowią dokumentacji medycznej według oficjalnej interpretacji Ministerstwa Zdrowia podczas gdy cyfrowe modele 3D są traktowane jako dokumentacja medyczna!

 

Interpretacja modeli diagnostycznych jako dokumentacji medycznej (PDF)

Modele cyfrowe jako dokumentacja medyczna (PDF)

Okres przechowywania dokumentacji medycznej (PDF)

 

Modele fizyczne poza posiadanymi zaletami:

 • możliwość prezentacji stanu uzębienia pacjenta w momencie wykonania wycisku,
 • możliwość wykonania niezbędnych pomiarów potrzebnych przy planowaniu leczenia
  pacjenta,
 • możliwość udostępnienia i prezentacji pacjentowi aktualnego stanu uzębienia,
 • możliwość modyfikacji mechanicznej,

 

posiadają również wiele wad:

 • nie stanowią dokumentacji medycznej według oficjalnej interpretacji Ministerstwa Zdrowia dotyczącej ustawy i rozporządzenia dot. dokumentacji medycznej (załącznik „Interpretacja modeli diagnostycznych jako dokumentacji medycznej”),
 • ich przechowywanie wymaga posiadania odpowiedniej przestrzeni fizycznej (magazynu), co zwiększa koszty funkcjonowania placówki (według przepisów, dokumentację medyczną należy przechowywać 20 lat – załącznik ?Okres przechowywania dokumentacji medycznej?),
 • odszukanie modelu w magazynie zajmuje czas i jest niewygodne
 • pomiary na modelach fizycznych zawierają błąd pomiaru wynikający nie tylko z niedokładności wykonania samego modelu lecz również z niedokładności narzędzi, którymi wykonujemy pomiary,
 • ich użycie w dalszym procesie leczenia pacjenta jest ograniczone,
 • nie można ich w łatwy sposób kopiować i udostępniać pacjentowi, zakładom techniki dentystycznej lub innym instytucjom (dodatkowe koszty wykonania kopii i wysyłek),
 • fizyczny model może ulec zniszczeniu bądź uszkodzeniu podczas transportu, pomiarów, prezentacji czy też innych zdarzeń losowych.

 

Firma TriPioDi wychodzi na przeciw tym niedogodnościom oferując zamianę modeli fizycznych na postać cyfrową poprzez użycie technologii skanowania 3D, która pozwala zachować dużą dokładność oraz wszystkie cechy modelu fizycznego (włącznie z pełnokolorową teksturą).
Postać cyfrowa modelu w geometrii 3D jest wolna od wymienionych wyżej wad, a otrzymywana jest w wyniku skanowania trójwymiarowego modelu fizycznego. Model 3D stanowi prezentację przestrzenną powierzchni modelu fizycznego w postaci chmury punktów lub siatki trójkątów (lub modelu CAD). TriPioDi do przygotowania modeli cyfrowych używa skanera 3D, który pozwala na osiągnięcie dokładności sięgającej < 0,015 mm.
Dodatkowo:

 • według interpretacji Ministerstwa Zdrowia cyfrowe modele 3D są zaliczane do dokumentacji medycznej, w grupie roboczej WG-17 3D, standardu obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie DICOM opracowanego przez ACR i NEMA (załącznik ?Modele cyfrowe jako dokumentacja medyczna?),
 • nie zajmują fizycznego miejsca w magazynie, jedynie miejsce na dysku twardym lub innych nośnikach cyfrowych,
 • przy użyciu aplikacji TriPioMED odszukanie modelu zajmuje ułamki sekund,
 • model cyfrowy umożliwia wykonanie najróżniejszych pomiarów niekiedy niemożliwych przy użyciu
  modeli fizycznych oraz dostępnych narzędzi fizycznych,
 • duża dokładność skanera (mniejszej niż 0,015 mm) pozwala na otrzymanie w zasadzie bezbłędnych pomiarów,
 • model cyfrowy dzięki dostępnemu na rynku oprogramowaniu specjalistycznemu możemy wykorzystać w bardzo różnorodny sposób (np. zaplanowanie rozmieszczenia aparatu ortodontycznego, prezentacja potencjalnych wyników leczenia pacjentowi, już podczas pierwszej wizyty w gabinecie,
  samodzielne projektowanie licówek, mostów, koron dla pacjenta, itp.),
 • przekazując model pacjentowi, ma on możliwość udostępnienia go innym placówkom medycznym (stanowi to oszczędność pieniędzy dla pacjenta oraz zwiększa atrakcyjność placówek oferujących możliwość pracy z cyfrowymi modelami 3D),
 • cyfrowy model nie może ulec zniszczeniu, nie jest podatny na nadgryzienie przez ząb czasu ;-), a możliwość wykonania dowolnej liczby kopii zapasowych praktycznie uniemożliwia utratę modelu,
 • wycisk można w dowolnym momencie zmienić w model fizyczny przy użyciu technologii druku 3D,
 • technologia 3D zyskuje coraz większą popularność na rynku, a oparcie swoich działań i praktyki na cyfrowych modelach 3D zwiększa prestiż Państwa placówki dzięki podążaniu za aktualnymi trendami i oferowaniu klientom najlepszego rozwiązanie dostępnego na rynku,
 • cyfrowe modele 3D pozwalają oszczędzić czas (czas pomiarów, czas wyszukiwania modelu w magazynie, czas oczekiwania na kolejne wyciski itp.)
 • mogą Państwo zredukować koszty (wystarczy jeden model diagnostyczny do wykonania skanu 3D; pracownie protetyczne projektując licówki, mosty wykorzystują cyfrowe modele 3D; oszczędność na powierzchni magazynowej przez 20 lat).

Na fotografiach poniżej szczęka wydrukowana na drukarce 3D.

TrPioDi oferuje usystematyzowane podejście do procesu cyfryzacji modeli diagnostycznych i ułatwia łagodne przejście w świat elektronicznej dokumentacji medycznej, które już w niedalekiej przyszłości będzie prawnym wymogiem egzekwowanym przez stosowne akty prawne Ministerstwa Zdrowia. Oferujemy dwa podstawowe tryby współpracy: